Privacyverklaring Salon In de Watten te Breda

PRIVACYVERKLARING Salon In de Watten te Breda

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon In de Watten verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Salon In de Watten of om een andere reden persoonsgegevens aan Salon In de Watten verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Salon In de Watten, Cimburgalaan 23a, tel. 06-48475021, KVK 70465614. De salon is bereikbaar via info@salonindewatten.nl of telefonisch 06-48475021.

2. Welke gegevens verwerkt Salon In de Watten en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) voor – en na foto’s eventueel gemaakt Salon In de Watten verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Salon In de Watten
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

E-mail berichtgeving:

Salon In de Watten gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Salon In de Watten verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Salon In de Watten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Salon In de Watten samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via een mail aan info@salonindewatten.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Salon In de Watten zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met Salon In de Watten.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Salon In de Watten je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Salon In de Watten via info@salonindewatten.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Contact

Salon In de Watten
Cimburgalaan 23a
4819 BA Breda

06-48475021

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.